Profil pengguna

nabilanurnatasya (1)


  • Pengguna berdaftar sejak: Jan 11, 2020
  • Dari Malaysia
  • Jumlah maklum balas diterima: 1
  • Jumlah maklum balas positif yang diterima: 1 (100%)
  • Jumlah maklum balas neutral yang diterima: 0 (0%)
  • Jumlah maklum balas negatif yang diterima: 0 (0%)

Maklum balas Terkini

 
Bulan Lepas 0 0 0
Enam Bulan Lalu 0 0 0
Dua Belas Bulan Lalu 0 0 0
Maklum balas sebagai Penjual 0 0 0
Maklum balas sebagai Pembeli 1 0 0