Profil pengguna

adminyc01 (87) starY.gif


  • Pengguna berdaftar sejak: Jan 05, 2020
  • Dari Malaysia
  • Jumlah maklum balas diterima: 87
  • Jumlah maklum balas positif yang diterima: 64 (100%)
  • Jumlah maklum balas neutral yang diterima: 0 (0%)
  • Jumlah maklum balas negatif yang diterima: 0 (0%)

Maklum balas Terkini

 
Bulan Lepas 0 0 0
Enam Bulan Lalu 2 0 0
Dua Belas Bulan Lalu 9 0 0
Maklum balas sebagai Penjual 64 0 0
Maklum balas sebagai Pembeli 0 0 0